Cách tạo thanh breadcrumb cho wordpress

Cách tạo thanh breadcrumb cho wordpress không cần plusgin vô cùng đơn giản chỉ với 2 bước

 

Bước 1: Thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme

 

function the_breadcrumb() {
 echo '<span id="breadcrumbs">';
 if (!is_home()) {
 echo '<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"><span typeof="v:Breadcrumb"><a property="v:title" rel="v:url" href="https://hocluat.vn/news/">';
 echo 'Học Luật';
 echo "</a></span>";
 if (is_category() || is_single()) {
 echo ' » <span rel="v:child" typeof="v:Breadcrumb">';
 the_category(' </span><span class="none">');
 if (is_single()) {
 echo '</span><span class="breadcrumb_last">';
 the_title();
 echo '</span>';
 }
 } elseif (is_page()) {
 echo ' » <span>';
 echo the_title();
 echo '</span></span>';
 }
 }
 elseif (is_tag()) {single_tag_title();}
 elseif (is_day()) {echo"<li>Bài viết trong "; the_time('F jS, Y'); echo'</li>';}
 elseif (is_month()) {echo"<li>Bài viết trong "; the_time('F, Y'); echo'</li>';}
 elseif (is_year()) {echo"<li>Bài viết trong "; the_time('Y'); echo'</li>';}
 elseif (is_author()) {echo"<li>Tác giả"; echo'</li>';}
 elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) {echo "<li>Blog Archives"; echo'</li>';}
 elseif (is_search()) {echo"<li>Tìm kiếm"; echo'</li>';}
 echo '</ul>';
}

 

Bước 2: Thêm đoạn code sau vào nơi muốn thanh breadcrumb xuất hiện ví dụ: single.php hoặc page.php

 

<?php the_breadcrumb(); ?>
Đăng xuất khỏi những nơi khác Bạn đã bị mất số điện thoại hoặc để lại tài khoản đăng nhập cùa bạn vào một máy tính khác ? Bạn có thể đăng xuất mọi nơi và luôn đăng nhập ở đây.

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.


*